Informace dost pobouřila nejen občany, ale starosty měst a obcí Chebska, kterých by se změna týkala.

Hned několik

Omezit by se podle předběžného plánu mohl provoz v regionu na tratích Mariánské Lázně – Karlovy Vary, Dolní nádraží, Vojtanov – Františkovy Lázně a Tršnice – Luby u Chebu.
První se proti zamýšlenému kroku vlády postavil Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje: „To, co je pro nás naprosto nepřijatelné, je aktuální návrh rušení konkrétních regionálních tratí, na nichž se provozuje drážní osobní doprava,“ uvedl. „Podle návrhu, který vypracovala pro stát Správa železniční dopravní cesty, by byla osobní doprava na železnici v našem kraji zredukována o 25 procent,“ zlobil se.

Rozhodně ne!

Zprávě mnozí nemohli uvěřit.
„S takovým krokem bychom rozhodně nesouhlasili! Na 18. září máme naplánovanou oslavu 110 let železnice Cheb – Luby. Opravdu netuším, co bychom měli oslavovat, kdyby ke zrušení opravdu došlo,“ rozzlobil se Karel Kubeš, starosta Lubů. „U nás autobus nejezdí každých pět minut. Ne každý si může dovolit auto – a nejen kvůli financím, ale i zdravotnímu stavu.“ Pokud by opravdu k redukci spojů mělo dojít, pravděpodobně by se sešel na jednání s dalšími starosty, kterých by se problém týkal. „S některými jsem se už spojil a na problém máme stejné názory,“ uvedl a dodal: „Doufáme, že se za nás Karlovarský kraj postaví,“ dodal.

Šok pro cestující

„Nemyslím si, že by bylo rozumné rušit zrovna spoje na železnici,“ zlobil se devatenáctiletý student Jan Pokorný z Chebu. „Mám ve svém okolí hodně lidí, kteří jsou na ní závislí. Když se tu zprávu dozvěděli, byli dost v šoku.“ (sim)