A co víc, reklamace vždy nemusí proběhnout podle představ zákazníka, prodejci totiž nepostupují vždy tak, jak by měli.

Reklamace je uznaná, ale stejné zboží už v obchodě nemají. V takové chvíli začnou někteří prodejci tvrdit, že si zákazník musí v jeho obchodě vybrat jiné zboží ve stejné hodnotě. Pokud si nevybere dnes, lze vystavit poukaz, který bude možné uplatnit ve lhůtě na něm uvedené.

„Spotřebitelé se na naši poradenskou linku často obracejí s podobnými dotazy a táží se, zda je tento postup v souladu se zákonem. Naše odpověď je jednoznačná: není," odpovídá Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Podle občanského zákoníku existují v případě vady zboží následující možnosti, jak situaci řešit. Jedná se o nárok na odstranění vady zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

„Pokud tedy prodávající tvrdí, že jste povinni akceptovat jiný způsob vyřízení reklamace, nenechte se oklamat. Není-li možné provést výměnu, vzniká vám právo na odstoupení od kupní smlouvy," podotýká Lukáš Zelený. „Nic ovšem nebrání tomu, aby se prodávající se spotřebitelem dohodli na odlišném postupu, pokud s tím obě strany souhlasí," dodává.