Stavební práce si vyžádají jeho úplnou uzavírku pro automobilovou dopravu. Akce si vyžádá investice za přibližně 18 milionů korun.

"Průchod pro pěší bude však po celou dobu stavby zachován pomocí provizorních lávek a vymezeného koridoru. Předpokládáme, že uzavírka mostu pro automobily by měla začít od 13. března, a to v případě hladkého průběhu jejího administrativního vyřízení. V rámci rekonstrukce dojde k výměně mostních uzávěrů a ložisek a kompletní obnově asfaltového povrchu vozovky na mostovce. Počítá se také s vybudováním nových chodníkových říms z betonu a repasováním stávajícího zábradlí. Vedle toho proběhne rovněž oprava úložných prahů a přilehlých kamenných pobřežních zdí včetně zřízení nového mostního křídla a přístupového schodiště k řece pro zajištění kontroly a údržby. Most dostane i nový protikorozní nátěr celé nosné konstrukce," uvedla mluvčí Městského úřadu Cheb Simona Liptáková.

Podle uzavřené smlouvy má být rekonstrukce Amerického mostu hotova nejpozději do 31. srpna letošního roku.