Celková revitalizace chebské nemocnice, v rámci které dojde nejen k dokončení rekonstrukce hlavního nemocničního pavilonu, ale i k vybudování pavilonu zcela nového, by měla začít během několika týdnů. Do nového pavilonu se přestěhuje dětské a gynekologicko-porodnické oddělení. Budou tam také čtyři nové moderní operační sály. V rámci rekonstrukce se navíc pro pacienty či jejich návštěvy vybuduje 170 nových parkovacích míst. V části objektu C, kde nyní sídlí například porodnice či novorozenecké oddělení, by do budoucna měla vzniknout lůžka následné péče, která v nemocnici zatím chybí.

Po dokončení rekonstrukce by pak měla být zbourána budova současného dětského oddělení. Podle analýz, které má kraj k dispozici, by oprava tohoto objektu nebyla ekonomická, navíc pro ni není využití. Z pavilonu A, kde sídlí mimo jiné administrativní nebo stravovací zázemí a který půjde k zemi, se už například do náhradních prostor přestěhovaly laboratoře biochemie a hematologie. Celý projekt vyjde na necelé půl miliardy a město Cheb Karlovarskému kraji přislíbilo příspěvek až 40 milionů korun.

„Původně měly být finance použité jen na investiční náklady. Nyní se na nás ale kraj obrátil se žádostí, že by mohl částku použít na projektovou přípravu," vysvětlil chebský místostarosta Pavel Hojda.

Vedle stavebních úprav má být navíc pořízeno také nové přístrojové vybavení. Mluví se například i o magnetické rezonanci nebo mamografu. Bývalé vedení Karlovarského kraje i představitelé města doufají, že by tato změna mohla pomoct nemocnici i personálně. Prostředí je totiž jedním z měřítek, podle kterého si i zdravotnický personál vybírá místo svého působení.