„Nyní by měl mít na zpracování lhůtu 540 dní,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Jednoduchou matematikou se dostáváme k tomu, že projektová dokumentace bude hotova na přelomu září října příštího roku.“

Otázkou tak zůstává, jestli na samotnou soutěž na dodavatele stavby dojde ještě v tomto volebním období. „Nejspíš to nevyjde a všechno napovídá tomu, že to bude první z úkolů nového zastupitelstva,“ uvedl starosta.

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci se muselo opakovat. V říjnu loňského roku totiž jeden z neúspěšných účastníků podal námitku. „Napadl výsledky výběrového řízení s námitkou, že vstupní parametry nebyly dostatečně precizně specifikovány,“ sdělil Martin Kalina. Radnice nakonec zrušila zadávací řízení. Důvodem nebyla tolik obava z případného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale spíše z jeho termínu rozhodnutí. Časově bylo pro město výhodnější výběrové řízení zopakovat.

Havarijní stav radnice řeší město už několik let. Už minulá vedení přemýšlela o výstavbě nového objektu. Opravdu alarmující zprávy pak přišly před několika lety, kdy sondy v kancelářích ukázaly změny na konstrukcích. Zanedbanou údržbou utrpěl i suterén a celá budova je mokrá. Na oddalování řešení už nebyl čas.

Mariánské Lázně tak stály před výběrem ze dvou možností. Buď rekonstruovat současnou, notně zanedbanou budovu městského úřadu, nebo uvažovat o výstavbě nového správního centra.

Zastupitelé se nakonec přiklonili k celkové rekonstrukci. Hrubý odhad nákladů se podle studie proveditelnosti bude pohybovat okolo 200 milionů korun.