Při odkrytí dvou ocelových nádrží bylo zjištěno, že jsou kompletně zabetonovány. Původní projektová dokumentace se nedochovala a předpokládalo se standardní řešení v podobě uložení nádrží na betonových blocích.

Rada města v této souvislosti schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, společností z Podhradí. Dodatkem se prodlužuje termín dokončení stavby z konce září do 17. října, vícenáklady činí přibližně 385 tisíc korun. Vymění se dvě stávající ocelové nádrže o objemu 25 m³ za nádrže plastové o stejném objemu a kompletní elektroinstalace. Zařízení je podle informací ze společnosti TEBYT Aš, která bytový fond v Horních Pasekách, včetně úpravny vody, spravuje, ze 70. let minulého století.