Omezení v dopravě si vyžádá rekonstrukce sídliště v Aši. Můžete přiblížit, co vše se po rekonstrukci změní?

Rekonstrukce sídliště Karlova a Moravská v Aši je jednou z největších investičních akcí roku 2015. Stavba zahrnuje obnovu prostoru uvedeného sídliště se zásahy do komunikací, veřejné zeleně, inženýrských sítí, veřejného osvětlení. Také tu přibudou tolik potřebná parkovací místa. Podobu revitalizace zde významně ovlivnili obyvatelé sídliště, kteří například spolurozhodovali o vybavení mobiliářem a o umístění zeleně. Revitalizace prostranství panelového sídliště se měla uskutečnit už v roce 2014, přesunuta byla ale do roku 2015 kvůli rizikům s termíny ve výběrovém řízení, které mohly zdržet zahájení stavby. Nebyla tak jistota, že se úpravy dokončí ještě před zimními měsíci, což by mohlo přinést problémy nejen stavbařům, ale zejména obyvatelům sídliště. Celkové náklady na přestavbu sídliště dosáhnou 25,9 milionu korun včetně DPH. Práce mají skončit na podzim letošního roku.