Důvodem je rekonstrukce této silnice, která vyjde na celkem 26 milionů korun bez DPH. Hotovo má být v druhé polovině října. Do té doby se musejí řidiči obrnit trpělivostí.

„Na stavbě ´I/64 od penzionu Lips kruhový objezd Aš´ probíhá oprava komunikace v délce 3 461,90 metru. Již proběhlo frézování komunikace do hloubky 157 milimetrů v průměru, v místech větších poruch je počítáno s lokálním provedením hloubkových úprav,“ sdělil tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Na tomto úseku se tak tvoří dlouhé fronty, protože je průjezdný vždy jeden pruh. Silnice v tomto úseku byla značně poškozená, a bylo tak nutné vyfrézovat celou část. V následujících dnech bude stavební firma pokládat asfaltové vrstvy podkladní, ložné a obrusné. Oprava se dotkla i dvou autobusových zastávek. Pracovníci pročistí i příkopy a upraví krajnice frézovanou drtí. Součástí opravy je i provedení vodorovného dopravního značení v provedení plastu za studena.

„V průběhu stavby se narazilo na problémy s únosností stávajících konstrukčních vrstev, třebaže diagnostický průzkum toto neprokázal, ale s čímž jsme se urychleně vypořádali, a nepředpokládá se tedy prodloužení termínu dokončení,“ poznamenal Jan Studecký.

V opravovaném úseku se nacházely poruchy, jako je ztráta makrotextury, hloubková koroze, vysprávky, trhlina úzká podélná, trhlina úzká příčná a mnoho dalších. Delší čekací doby v tomto úseku souvisí s hloubkovými sanacemi a následnými pracemi. „Zajištění dopravy pracovníky zhotovitele během pracovní doby je operativnější a reaguje na konkrétní situace,“ vysvětlil Jan Studecký.

Termín dokončení realizace je podle Smlouvy o dílo do 16. října 2017. To se předpokládá termín dokončení asfaltových vrstev včetně krajnic a příkopů. „Následně bude provedeno po vyzrání asfaltových vrstev vodorovné dopravní značení,“ dodal tiskový mluvčí.

To však není všechno, další komplikace mohou šoféři očekávat i v příštím roce, kdy se začne opravovat další úsek silnice I/64 Horní Lomany Hazlov o délce 4 kilometrů. Celkové náklady zatím nejsou v tuto chvíli k dispozici.