Realizace největší investice letošního roku v Teplé je u konce. „Rekonstrukci školy za deset milionů korun se nám podařilo zdárně ukončit,” řekla starostka Teplé Jana Čížková.

„Financovali jsme ji z rozpočtu města,” přiblížila. Při úpravách zdemoloval realizátor stavby kotelnu na lehké topné oleje a zároveň byla zbořena i stará kotelna, na jejímž na místě vyrostly nové šatny pro 230 žáků.

„Každý žák tady má svoji uzamykatelnou skříňku. Kotelna se přestěhovala do sklepních prostor školy,” uvedla Čížková s tím, že vytápění celé budovy obstarávají dva malé kondenzační kotle. „V celé budově školy jsme kompletně vyměnili celý topný systém včetně radiátorů.”

Při rekonstrukci školy se měnil také původní byt školníka. „Z něj jsme vytvořili dvě třídy a sborovnu. V nových třídách vznikl prostor pro žáky speciálních tříd,” uvedla.
Kromě vnitřních prostorů školy se budova dočkala i svého zateplení. „Náklady na zateplení dosáhly tří milionů korun a město na něj dostalo dotaci. Zateplili jsme i půdní prostor, vyměnili stará okna a škola dostala i novou fasádu,” sdělila s tím, že právě kvůli barvě fasády se vedly dlouhé diskuse s památkáři. „Budova školy je součástí městské památkové zóny. Občané města si mohli na našich webových stránkách vybrat ze tří barev.”

Nakonec vyhrála okrová barva. „Výsledek je podle mého vcelku zdařilý. Za nepovedené ale považuji, že se nepodařilo dát stejnou barvu na novou přístavbu šaten. To je ale pouze můj osobní názor. Malou skvrnou na celém díle je pouze fakt, že zhotovitel nedokázal dodržet termín dokončení díla podle smlouvy a škola byla předána s týdenním zpožděním,” dodala Čížková.

„Moc se mi to tady líbí,” řekl David z Teplé, který chodí do základní školy.

„Najednou se tady spousta věcí změnila. Nejvíce se mě nadchly například uzamykatelné skříňky v šatně. Už se nemusím bát nechat tam nějaké osobní věci. Nyní mi je nikdo nevezme. Jen barva na naší škole se mi zdá taková ne moc veselá. Mě by se líbila nějaká trochu pestřejší, která by svítila na dálku a ještě by mohla být třeba pomalovaná. Prý to ale nešlo, tak se nedá nic dělat.”