Zastupitelstvo města tak odsouhlasilo vypracování projektové dokumentace s tím, že v průběhu přípravy budou konzultovat některá navrhovaná opatření. Všechny návrhy pak bude zastupitelstvo odsouhlasovat.