Zástupci SŽDC navrhli městu Aš spoluúčast při projektu i při realizaci akce. A stále se řeší, jakým způsobem rekonstrukce bude probíhat. Zda se bude rekonstruovat původní budova, nebo se zdemoluje a vybuduje zcela nová. Záměrem města Aš je současně s rekonstrukcí výpravní budovy vybudovat autobusový terminál. V listopadu byl městem na SŽDC odeslán návrh smlouvy o spolupráci. O tom, co s nádražím bude, rozhodne právě SŽDC, která bude brát v potaz fakt, že na nádraží bude i terminál.