Jako první přijde na řadu celková oprava ulic V Zahradách a Kosmonautů. A protože je v lokalitě už nyní problém s parkováním, připravilo město pro místní nové provizorní parkoviště.

„Ve vnitrobloku Jungmannova se budují provizorní odstavné plochy, které budou umožňovat parkování vozidel během rekonstrukce ulic Kosmonautů a V Zahradách na sídlišti Spáleniště,“ potvrdila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. „Stávající obslužné komunikace budou sloužit jako příjezdové komunikace ke zpevněným plochám, kde bude umožněno kolmé parkování vozidel. Povrch těchto ploch bude nezpevněný, s finální horní mlatovou vrstvou. Přesto touto úpravou bude umožněno odstavení vozidel pro obyvatele přilehlých domů. V rámci úprav dojde i k opravám těchto komunikací včetně průjezdné komunikace skrze vnitroblok,“ uvedla.

Místostarosta Chebu Miroslav Plevný podotkl, že se do budoucna počítá také s rekonstrukcí tohoto prostoru. „Chceme jej řešit jako celek,“ řekl. Na provizorním parkovišti by měla vzniknout necelá stovka míst.

Jako první dojde na Spáleništi k úpravě ulic V Zahradách a Kosmonautů, kde je cílem zvýšení počtu parkovacích míst. Těch je v současné době na sídlišti se 745 bytovými jednotkami oficiálně pouze 258. Vodorovné parkování zde bude z větší části nahrazeno parkováním šikmým. Díky tomu by tady po rekonstrukci mělo být 115 parkovacích míst. Počítá se také s vybudováním nových chodníků a veřejného osvětlení a odvodněním komunikace. K zahájení rekonstrukce, která má podle projektové dokumentace stát přes 13 milionů korun, by mělo dojít během dubna a hotovo pak má být do konce letošního roku.

Do konce května by měla být hotova také rekonstrukce vnitrobloku mezi panelovými domy v ulicích 17. listopadu a Kosmonautů za zhruba 3 miliony korun. Jeho úpravy zahrnují například obnovu cestní sítě, vybudování nových posedových zídek a konstrukcí na popínavé rostliny, instalaci nového mobiliáře či výsadby zeleně.