Společnost, která skončila na druhém místě totiž podala námitku na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který rozhodl ve prospěch města. Oprava parku vyjde na 53 milionů korun bez daně.

„Park historie, jak se projekt pracovně nazývá, je ohraničený ulicemi U Radnice, Na Příkopech, Kaplanka a Okružní. Představuje území staré Aše, z níž nezbylo nic, kromě kamenného mostu, sochy Martina Luthera, radnice a několika domů na Husově náměstí. Dnes převážnou část tohoto místa tvoří park. Velkost území je 3,5 hektaru,“ sdělil mluvčí Aše Milan Vrbata.

Předmětem zakázky bude také rekonstrukce mostku z roku 1724. Jedná se o nejstarší stavbu ve městě, takže oprava této státem chráněné památky se bude provádět podle restaurátorského záměru a pod dohledem památkářů. „V parku se dále vybuduje visutá lávka pro pěší, vzniknou tam dřevěné chodníky, opěrné zdi čeká sanace. Součástí bude stavba chodníků, zpevněných cest a sadové úpravy,“ dodal mluvčí.

Miroslav Balatka
Senátoři slibují pomoc našemu regionu

Revitalizace parku je připravována od roku 2014, kdy byla představena architektonická studie. Zahájena měla být už v roce 2019. Rada města ale na mimořádné schůzi v prosinci 2018 výběrové řízení zrušila. Částka, o kterou si za realizaci v aukci řekla vítězná stavební společnost, přesahovala skoro dvojnásobně limit 44 miliónů korun, určený na tuto stavbu v rozpočtu na rok 2019. Město proto zadalo přepracování projektové dokumentace. Vznikla tak technologicky levnější varianta, která ale zachovala většinu zamýšlených staveb. Opakované výběrové řízení ale přineslo výše popsané komplikace.

Oficiální název zakázky je KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose, č. 239. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Město z tohoto programu na revitalizaci získalo dotaci ve výši 1,5 miliónu Euro, což představuje zhruba 50 % celkových nákladů, včetně technického dozoru investora, archeologického průzkumu, atd.

Vítěz výběrového řízení, společnost RMC STAVBY, s.r.o. Cheb, v Aši realizoval již několik akcí, například rekonstrukci budovy městského úřadu v Kamenné ulici, stavbu nové kuželny či přestavbu bývalého učiliště na základní uměleckou školu. V současné době staví 12 bytů v objektu bývalé střední průmyslové školy textilní v ulici Gustava Geipela.