Revitalizace území U sedmi rybníků na Vojtanovsku zvedá mezi občany vlnu nevole. Mají za to, že stromy, které zde rostly dlouhá léta, jsou nedotknutelné. Skutečnost je ale jiná. Ustoupit musí náletové dřeviny. Jde především o funkčnost rybníků a o zachování živočišných druhů.

„Jsem v naprostém šoku, že mohlo být komplet zlikvidováno chráněné území včetně zdravých nádherných dřevin, které zde vytvářely jedinečnou scenérii a životní prostor pro spoustu živočichů,“ posteskl si Martin Jurečka, obdivovatel tohoto území. „Zatím jsem zjistil, že to je kvůli opravě hráze. Dobře, ale proto musely padnout desítky krásných stromů? Já blázen žil v domnění, že to patří k nostalgii místa. Že je to tak kouzelné ve své nedotčenosti,“ dodal.

Prioritním zájmem je podle plánu péče o tuto krajinu zachování rybniční soustavy jako stanoviště zvláště chráněných živočichů, především Čolka velkého, ale i dalších živočichů ze širokého spektra obojživelníků. Jedná se především o zachování a stabilizaci rybniční soustavy a navazujících mokřadních společenstev s výskytem některých zvláště chráněných rostlin. Protože se významné mokřadní společenstvo vyskytuje i mimo rezervaci a plynule na ní navazuje, je potřeba provést změnu hranic a rezervaci rozšířit přibližně o 0,2 hektaru.

Revitalizace počítá s vykácením náletových dřevin, likvidací bolševníku, kosením mokřadů, opravou hrází a vybudováním tůně.

„V přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě U sedmi rybníků skutečně dochází k plánované revitalizaci,“ vyjádřila se mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

„Rezervace již byla na hraně své funkčnosti a revitalizace probíhá ve jménu ochrany živočišných druhů vázaných na tamní rybníky. Některé dřeviny významně narušují rybniční síť a ohrožují chráněné obojživelníky. Proto byly odborně posouzeny a vybrány stromy určené ke kácení. Vše je řádně povoleno příslušnými orgány a akce probíhá v gesci odborné organizace Agentura ochrany přírody a krajiny,“ informovala.