Letos se počítá s rekonstrukcí a doplněním cestní sítě a vybudováním nového veřejného osvětlení. Příští rok budou probíhat sadovnické práce a instalace nového mobiliáře.

„Riegerovy sady se stanou po Městských sadech druhým z velkých chebských parků, který projde celkovou revitalizací. Zahájena má být letos na jaře a s dokončením se počítá v průběhu příštího roku," přiblížil Tomáš Ivanič z chebské radnice.
Úpravy nebudou tak intenzivní jako v případě Městských sadů.

„Vycházíme ze stávající podoby Riegerových sadů, které mají spíše charakter lesoparku než klasického městského parku," poznamenala místostarostka Chebu Daniela Seifertová.

Do konce března se v Riegerových sadech uskuteční v souvislosti s plánovanými úpravami kácení starých, poškozených či nevhodně umístěných stromů.
„Co se týká samotné revitalizace, tak v letošním roce se počítá s rekonstrukcí a doplněním cestní sítě a vybudováním nového veřejného osvětlení," potvrdil Tomáš Ivanič.

Příští rok se počítá se sadovnickými pracemi a instalací nového mobiliáře včetně menšího dětského hřiště u stávající centrální plochy.
Riegerovy sady se nachází nedaleko chebského vlakového nádraží, u křižovatky ulic Riegerova a Dyleňská.