„Jsem rád, že se nám podařilo v co nejkratším čase zorganizovat zadávací řízení a vybrat nového zhotovitele, který dokončí revitalizaci. Zdravotníci i pacienti si zaslouží, aby už měli konečně k dispozici kompletně dokončené a vybavené prostory. Věřím, že v nadcházejícím období snad nic nezabrání tomu, aby stavebníci do prvního čtvrtletí roku 2022 stavbu provedli,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Revitalizace nemocnice je dokončena zhruba z poloviny. „Zbývá dokončit rekonstrukci pavilonu B včetně přístavby. V těchto prostorách budou umístěny specializované ambulance, vyšetřovna SONO, pracoviště radiologie, lůžkové oddělení chirurgie, ORL a interny,“ dodal Dalibor Blažek.

Jakub Kohák.
Karlovy Vary budou popáté zářit, tváří akce je Jakub Kohák

Cena za stavební práce včetně projektové dokumentace, technického a autorského dozoru revitalizace dosáhne přibližně 560 milionů korun. Další náklady poslouží na vybavení nemocnice, částka se podle projektové dokumentace pohybuje ve výši přibližně 170 milionů korun.