Dočkala se totiž první části zrekonstruovaného povalového chodníku a zbrusu nových informačních panelů. Druhá část chodníku v rezervaci se zrekonstruuje ještě letos. První polovina zrenovované stezky vyšla na necelých 350 tisíc korun a podobná částka se očekává i na opravu druhé. Nové panely vyšly na necelých padesát tisíc.

„Chodníky už mají za sebou dvanáct let života, a tak je bylo potřeba vyměnit," konstatoval správce přírodní rezervace Karel Brož.

Na rekonstrukci stezky přispěl také Karlovarský kraj. Přístup do rezervace však není během opravných prací pro návštěvníky omezen.

„Rozebere se vždycky jen část chodníku, který je třeba opravit, a pro turisty se udělá průchod vedle této stávající stezky, aby si všichni mohli rezervaci prohlédnout," konstatoval správce.

Navíc se lidé dočkali i malé změny, uprostřed rezervace se změnil směr chodníků, a lidé se tak projdou po jiné části rezervace.

„Bylo třeba stezku trochu odklonit, protože na původní podloží začala působit eroze," vysvětlil Karel Brož.

Na nových panelech pak lidé naleznou základní informace o rezervaci a o jejím vzniku, a to nejen v češtině, ale i v němčině. Navíc jsou informační panely doplněné desítkami různých vysvětlujících ilustrací, které historii rezervace ještě více vyzdvihují.