Řidiči se musí připravit na to, že hasiči už nebudou likvidovat následky dopravních nehod zadarmo. Viník kolize uhradí náklady na výjezd sboru ze své zákonné pojistky. „Teď najíždíme na zkušební provoz,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Cheb Jan Doubrava. „Všechny podklady zasíláme na Krajské ředitelství,“ řekl.

„V loňském roce zasahovali hasiči v Karlovarském kraji u šesti set dopravních nehod. Pokud by si vyúčtovali platby za likvidační práce, dostali by odhadem dva miliony korun,“ upřesnil mluvčí HZS Martin Kasal.
Pravděpodobně koncem srpna už poprvé pošlou úředníci z Krajského ředitelství HZS vyúčtování za likvidační práce prostřednictvím České kanceláři pojistitelů (ČKP).

„Hasiči si sami po každém výjezdu na webu České kanceláře pojistitelů zjistí konkrétní pojišťovnu, u níž je viník nehody pojištěn, a s tou pak komunikují přímo. V případě škod způsobených nepojištěným vozidlem bude ČKP poskytovat plnění z garančního fondu a následně jej vymáhat na nepojištěném škůdci v rámci celkových nákladů na pojistné plnění,“ upřesnil Daniel Míka, ředitel úseku likvidace pojistných událostí ČKP.

„Náklady na likvidační práce budou hrazeny pojišťovnou, u níž má viník dopravní nehody sjednáno povinné ručení,“ sdělila Dagmar Koutská, mluvčí České pojišťovny. „Finanční odškodnění pak bude z tohoto pojištění probíhat na základě vyúčtování jednotlivých zásahů hasičů podle rozsahu, použité techniky a podobně. Česká pojišťovna je na tuto změnu připravena a zřídila pro kontakt s hasičskými sbory speciální e-mailovou schránku pro zasílání potřebných dokumentů. Jelikož se však jedná o velmi čerstvé opatření, zatím nemáme zkušenosti z konkrétních likvidací,“ doplnila mluvčí.

„Počítáme, že od podzimu by se vyúčtování nákladů mělo týkat i dobrovolných hasičských sborů,“ dodal ještě Jan Doubrava. „Peníze pak půjdou do provozních nákladů, nákup techniky a tak dále,“ uzavřel.

Ceník za jednotlivé práce se zatím sestavuje, ale podle toho, který platil v roce 2008, přijde motohodina zásahového vozidla hasičů na 2100 korun, náklady na jeden kilometr jízdy k zásahu jsou stanovené na 40 korun a například průměrná mzda zasahujícího hasiče je 280 korun na hodinu.
„V letošním roce hasiči v kraji zasahovali dosud u 250 dopravních nehod. Průměrná doba strávená u jednoho zásahu je jedna hodina a v průměru u každé nehody zasahovali čtyři hasiči,“ dodal Kasal.