Jde o komunikace Lázně Kynžvart – Kladská – Prameny a dále Mnichov. Zmiňované komunikace na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský nesmí silničáři udržovat chemicky.

Na sociální síti to uvedl Karlovarský kraj. Ten nezískal souhlas Správy CHKO Slavkovský les ani s jednorázovým občasným chemickým ošetřením vozovky. "Chápeme samozřejmě nutnost ochrany přírody, ale na druhou stranu tento fakt přináší potíže v silničním provozu. Chceme tedy řidiče alespoň touto cestou upozornit, aby v těchto místech byli zvlášť opatrní a přizpůsobili svou jízdu aktuálním podmínkám. Může nastat také situace, kdy bude kvůli zhoršené sjízdnosti nutné v těchto úsecích provoz dočasně, nebo zcela uzavřít, o čemž samozřejmě budeme veřejnost okamžitě informovat," uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Bureš s tím, že upozornění na přechodné zhoršení sjízdnosti výše zmíněných úseků se týká zimního období.