Městu se podařilo nejen vybudovat parkovací plochy, ale také zrekonstruovat ty stávající.

Projekt rozšíření parkovacích míst v ulicích Dlouhá a Krátká vyšel celkově na téměř 13,5 milionu korun. „Město od Regionálního operačního programu Severozápad obdrželo dotaci ve výši 10,9 milionu korun," informoval vedoucí manažer Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko Josef Švajgl. V rámci projektu se podařilo opravit stávající parkovací místa, vybudovat nová místa s osazením topolů a odvodněním dešťové kanalizace do blízkého potoka.

Vybudování parkovacích ploch nebylo jediným projektem, který v Kynžvartu realizovali. Podařilo se také obnovit místní komunikaci v ulici K Rybníku včetně vybudování chodníku. „Nevyhovující stávající kryt vozovky a chodníku byl nahrazen, vymezila se parkovací místa a obnovily se sjezdy k rodinným domům a zadní části základní školy," přiblížil Josef Švajgl s tím, že výdaje činily 3,4 milionu korun. I na tento projekt získalo město dotaci, a to ve výši 2,7 milionu korun.