Společnost Chebské vody a kanalizace (Chevak) tu totiž provádí opravu kanalizace. Část silnice je tak kvůli stavebním pracím uzavřena. Opravy potrvají letos až do prosince. Příští rok na jaře se sem však dělníci ještě vrátí. Nastaly totiž komplikace.

„Tato stavba měla být dokončena do 30.11.2018. Z důvodu koordinace stavby s opravou povrchů v ulici Pražská byly stavební práce na opravě kanalizace v letním období na dva měsíce přerušeny, proto se oprava protáhne,“ konstatoval mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič.

V úseku od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ulicí Wolkerova došlo po obnovení provozu v době přerušení prací k propadům již opravené vozovky.

„Zde stavební firma ukládá kanalizaci v hloubkách přes 5 metrů. Při obnovení výkopových prací byl na místě stavby proveden geologický průzkum. Zjištěn byl výskyt vysoce plastických jílů, kvůli kterým dochází k postupné deformaci vozovky. V tomto případě vznikly nové skutečnosti, které firma neočekávala,“ upozornil tiskový mluvčí.

Na základě nových skutečností stanovila stavební firma nové pracovní a technologické postupy pro opravu kanalizace a dále zpracovala návrh opatření pro kompletní sanaci podloží komunikace, tak aby nedocházelo k jejím dalším propadům.

„Návrh sanace podloží však zásadně mění rozsah stavby a prací nutných k uvedení komunikace do původního stavu natolik, že finální úpravy komunikace nelze z časových, technických a klimatických důvodů provést do konce tohoto roku. Zároveň nelze nechat komunikaci v zimních měsících neprůjezdnou,“ sdělil chebský starosta Zdeněk Hrkal.

Na tomto úseku tak bude po ukončení prací na opravě kanalizace provedena provizorní úprava asfaltových povrchů, a to v průběhu prosince 2018. Po dobu provizorní opravy silnice tu bude omezena rychlost. V dalším roce se sem dělníci vrátí, aby rekonstrukci dokončili.

Ilustrační foto.
Ztratila se v lese