Přesná částka, kterou bude chtít město do obnovy vložit, však zatím není známá. Na sadoměstské práce má město vyčleněnou částku kolem šesti milionů korun.

„Práce v Riegrových sadech budou rozděleny do několika etap, kdy v té první etapě vznikne síť několika cest a veřejné osvětlení, které je v této části města velice nutné," uvedla místostarostka města Chebu Daniela Seifertová.

V další fázi by pak město na tomto místě udělalo zahradnické práce a umístilo by tam základní mobiliář.

„Neradi bychom z tohoto místa udělali výstavní park nebo výraznou dominantu, protože se sady nachází na okraji města, ale budeme se snažit o to, aby bylo toto místo osvětlené a vkusně a prakticky osázené," poznamenala Daniela Seifertová.

Město Cheb se chce vyvarovat i toho, aby někdo poničil vysázené rostliny. „Z tohoto důvodu bude velká část sadů osázena křovinami a stromky. Samozřejmě dojde také ke kácení starých stromů," dodala Seifertová.

V loňském roce se městu Cheb podařilo dokončit revitalizaci Městských sadů.