Projekt spalovny od začátku provází protesty skupiny obyvatel. Námitek pro podjatost starostů či úředníků padlo tolik, že se projekt téměř na dva roky zastavil a spis putoval po úřadech regionu. Nakonec rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), že o věci rozhodne ašský stavební úřad. Proti tomu ale dorazilo na krajský úřad několik námitek, třeba pro podjatost tamního starosty Dalibora Blažka. Krajský úřad ho sice odmítl vyloučit z projednávání, ale jeden z účastníků se proti tomu odvolal. Krajský úřad proto v polovině srpna předal odvolání proti jeho rozhodnutí zpět na MMR.

„Uvedeným usnesením bylo rozhodnuto, že starosta města Aše Mgr. Dalibor Blažek není vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci územního řízení o umístění stavby," sdělila v srpnu mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

A ministerstvo odpůrcům projektu za pravdu nedalo.

„Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 31. 10. 2016 v odvolacím řízení zamítlo odvolání a potvrdilo usnesení Krajského úřadu Karlovarského kraje o tom, že starosta města Aše není vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ZEVO (Zařízení na energetické využiti odpadu) Cheb," potvrdil Vilém Frček z odboru komunikace MMR.

S nápadem postavit ZEVO na chebském Švédském vrchu přišla společnost Terea, ve které má padesátiprocentní vlastnický podíl město Cheb. Podle chebského starosty Petra Navrátila je situace kolem ZEVO příkladem toho, jak paralyzovat jakýkoliv projekt, se kterým skupina lidí nesouhlasí. „Je to problém, se kterým by se mělo něco dělat. Je to návod pro lidi, jak zastavit jakýkoliv záměr," řekl.

Řeší tedy MMR, jak předcházet tomu, aby třeba územní řízení netrvalo dva roky?

„Obecně je lhůta pro vydání územního rozhodnutí až 90 dnů. MMR však nepřísluší předjímat vývoj konkrétního řízení vedeného věcně a místně příslušným správním orgánem prvního stupně," vysvětlil Vilém Frček. „S ohledem na právními předpisy upravenou hierarchickou strukturu organizace výkonu přenesené působnosti Ministerstvu pro místní rozvoj ani jako ústřednímu správnímu orgánu nepřísluší zasahovat do pravomocí krajského úřadu jako správního orgánu bezprostředně nadřízeného stavebnímu úřadu," doplnil.

A co to vlastně ZEVO (zařízením pro energetické využití odpadu) znamená? Zákon o odpadech stanovil, že je takové zařízení, které získá a využije z odpadu nejméně 65 % energie. Pokud zařízení tuto účinnost nedosáhne, jedná se jen o spalovnu.