Kdy se letos uskuteční zápisy dětí do mateřských škol? A mohou se rodiče ratolestí zápisu zúčastnit ve všech chebských školkách?

Zápisy do chebských mateřských škol se uskuteční v termínu od středy 2. až do pátku 4. května, vždy od 8 do 12 hodin. Zápisy se konají pouze v hlavních budovách mateřských škol s ředitelstvím, kde by si také rodiče měli předem vyzvednout přihlášku.

V Chebu v současné době funguje šest školek, přičemž některé mají i odloučená pracoviště, kterých je celkově pět. Kapacita všech školek činí 1 078 míst a nyní jsou podle informací z odboru školství, tělovýchovy a kultury obsazeny zhruba z 95 procent. K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz. Cizí státní příslušníci předkládají také potvrzení o trvalém pobytu. Zápisy se uskuteční v těchto areálech: MŠ Malé nám. 2 (+ odloučené pracoviště Přemysla Otakara 1), MŠ 26. dubna 39, MŠ Komenského 27 (+ odloučená pracoviště Brandlova 15, Divadelní náměstí 2), MŠ Osvobození 67 (+ odloučená pracoviště Zemědělská 21, Pastýřská 4), MŠ Bezručova 1, MŠ Do Zátiší 3.