Máte doma záškoláka? Přijdete o dávky v hmotné nouzi! Odejmout je úřad může ze zákona už od roku 2007. Podobné případy však úředníci na Chebsku nebyli nucení řešit.

V poslední době nemuseli nikomu odebrat dávky kvůli záškolácké ratolesti třeba v Aši.

„V současné době nemá odbor sociálních věcí a zdravotnictví klienta, kterému by z důvodu záškoláctví odejmul dávku pomoci v hmotné nouzi,“ potvrdil Milan Vrbata, mluvčí ašské radnice.

Špatnou docházku potomka už ale potrestal chebský úřad. Dávky v nouzi ovšem neodebíral. „V letošním roce byla dvěma osobám uložena sankce za přestupek pro ohrožení výchovy a vzdělávání nezletilého - za nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce a zanedbání péče o povinnou školní docházku,“ uvedla Martina Kuželová, mluvčí chebského městského úřadu. „Tyto osoby ale nebyly příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi,“ vysvětlila.
Podle Milana Vrbaty není odnímání sociálních dávek rodičům, jejichž dítě má neomluvenou školní docházku, věcí novou.

„Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi není v hmotné nouzi osoba, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu (zákon o přestupcích), a to po dobu tří měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce,“ vysvětlovala ještě Martina Kuželová. „Od platnosti uvedeného zákona, tedy od roku 2007, jsme takový případ neměli,“ dodala.

Ačkoliv úřady v regionu nemusely takové možnosti využít, oslovení obyvatelé zákon chválí.

„Jistě je to dobré nařízení,“ řekla Anna Doležalová z Chebu. „Vidět je to podle mého názoru také v tom, že se zatím nic podobného nemuselo řešit.“