Občanské sdružení Rokršti Cheb uspořádalo zajímavou diskuzi. V rámci projektu Mozaika, který se věnuje mládeži od patnácti do pětadvaceti let, debatovali policisté Jiří Istvánik a Petr Buřič na téma Nezaměstnanost a s ní spojená kriminalita.
Mladí návštěvníci si sami určovali, kudy se bude beseda odvíjet. Policisté jim dávali prostor k tomu, aby se k danému tématu sami vyjádřili.
A co nejvíce zaujalo mladé lidi, pro které byla beseda připravená?

„Policisté nám vysvětlili například to, že je rozdíl mezi člověkem, který je krátkodobě a dlouhodobě nezaměstnaný,“ pověděl Pavel Jarušek z Chebu, který se přednášky také zúčastnil. „Mne nejvíce zaujala část o dlouhodobé nezaměstnanosti, ve které 'kvete gamblerství, závislosti a z toho vlasně kriminalita. Bohužel často také prostituce.“ Dodal, že zajímavá byla debata o vzoru rodičů. „Pokud jsou rodiče delší dobu bez zaměstnání, dítě je má jako vzor, ač negativní, ze kterého potom v životě vychází.“