Vztahy Čechů a Němců, hranice obou států, kriminalita. I to najdou čtenáři v románu Wilde Grenze – Divoká hranice autorů Rainera a Birgit Königových ze Selbu. Knihu vydanou v minulém roce právě do češtiny překládá Dr. Olga Kupec z Františkových Lázní. Ta také Deníku román přiblížila.

Přibližte, o čem kniha je.

Tématem tohoto velice napínavého kriminálního příběhu jsou hranice a kriminalita, právě tato dělící čára provokuje k prostituci a obchodu s lidmi.
Ale najde se zde i mnoho příležitostí k pojednání o problémech, které kalí sousedské vztahy mezi Němci a Čechy. Autoři se pouští do diskuze o Benešových dekretech a zaujímají jasný postoj: „Mnozí naši spoluobčané podléhají klamům, když věří, že lze dekrety jednoduše anulovat a následně že bude snad možné, vrátit vše do starých kolejí a zákonů.“

Máme to chápat tak, že v románu autoři poučují…?

Kniha s pozvednutým ukazovákem o morálce nekáže. Dominantním stylem je ironie a humor, když se vyšetřovatelské duo, český komisař Josef Brückner a německý učitel Jan Král prodírají příběhem a přitom si vypráví o všem možném a zvláště o česko-německém bytí a emocích.
Významnou myšlenkou tohoto románu je také princip naděje spojený s postavou - Anetou Kučerovou z Chebu, která s hodností poručíka dává svými postoji naději na lepší soužití sousedů.

Co byste na knize ocenila?

Pro českého čtenáře stojí jistě za povšimnutí i důkladné rešerše, které jsou východiskem pro detailní popis míst, na kterých se na české straně odehrává děj románu. V neposlední řadě si zaslouží ocenění podrobný pohled na práci policistů na obou stranách hranice.

Vystihli podle vás autoři českou povahu?

Autorům jsou Češi se svými problémy a nadějemi důvěrně známi. Důkazem toho jsou rozmanité charaktery českých postav a ne klišé a předsudky o české povaze.

Román se tedy odehrává převážně v Chebu?

Cheb patří mezi hlavní místa činu, ale děj románu zavede čtenáře také do Aše, Nové Vsi či do Doubravy a na německé straně do Selbu, Hohenbergu i Tirschenreuthu.

Román se odehrává na české i německé straně okolí Chebu, v oblasti zvané Egrensis a dříve Egerland. Dokáži si však představit, že mnohé z tohoto příběhu se bude zdát obyvatelům podél celé česko německé či česko rakouské hranice tak nějak povědomým.

Víte, kdy by se měl český překlad knihy objevit na pultech obchodů?

V současné době probíhají jednání s nakladatelstvími. Důležité je dořešit otázku financování celého projektu. Velice si cením signalizované nejen finanční podpory tohoto projektu Česko německým fondem budoucnosti. Pevně věřím, že do poloviny příštího roku budou mít i čeští čtenáři možnost si tento napínavý kriminální příběh přečíst. S přispěním vašeho deníku mohu čtenáře ale již nyní pozvat na malou literární ochutnávku z tohoto románu na vaše internetové stránky.

Zkuste čtenáře nalákat a povězte, jak kniha začíná.

Otevřené hranice mezi Českem a Německem. Lidé si zvykli na návštěvy sousedů. Avšak nejen nevinní kupující a zboží překračují hranice…. Konečně začínají přemýšlet o spolupráci i policejní úřady obou zemí.

Kde však má vzít bavorské ministerstvo vnitra česky mluvící úředníky? Zde vstupuje do hry Jan Král, pedagog ze Selbu, bývalý učitel na policejní škole a rodilý Čech. V Chebu je přidělen veliteli policejního útvaru Josefu Brücknerovi. Společně jsou konfrontováni s vraždou i únosem. Stopy vedou na obě strany hranice.

To co bylo plánováno jako krátký výměnný program, se rychle mění v dramatický kriminální případ, ve kterém si již nikdo není jist, kdo je přítelem a kdo protivníkem.

Ukázka z románu zde, druhá zde!