Pracovníci Povodí Ohře museli ropu likvidovat u tábořiště v Chocovicích. Naštěstí šlo pouze o cvičení.
„Povodí Ohře, státní podnik, uspořádalo havarijní cvičení pracovníků zapojených do havarijní služby podniku,“ uvedl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. „Více než 50 účastníků prošlo nejprve teoretickou a následně praktickou částí cvičení.“

Mluvčí vysvětlil, že praktická část akce spočívala v osazení dvou druhů norných stěn na řece Ohři u tábořiště v Chocovicích u Chebu. Zasahovaly při tom havarijní čety provozů Cheb a Karlovy Vary. „Po úspěšné instalaci norných stěn proběhla simulace ropné havárie, kdy byly na tok vypuštěny piliny,“ vysvětlil Svejkovský. „Piliny zachycené nornými stěnami následně sbírali pracovníci havarijních čet pomocí síťových lopat do připravených nádob,“ dodal s tím, že celé cvičení sloužilo k oživení a praktickému procvičení obecně známých pravidel při odstraňování ekologických havárií.
„Lepší je situaci víckrát nacvičit, než pak v reálu nevědět, co dělat,“ řekl Cheban Jaroslav Jelínek.