Významnou činností je také výměna mládeže. Roční výměnný program je určen pro středoškolské studenty z rotariánských i nerotariánských rodin. „Jde o kulturní a vzdělávací program, kdy studenti navštěvují školu v zahraničí a žijí ve dvou až čtyřech rodinách v hostitelské zemi. Jedná se o výměnný pobyt, což znamená, že český student pobývá rok v zahraničí, a naopak zahraniční student zase rok v Česku nebo na Slovensku,“ vysvětluje.

Studenti tak mohou prožít nezapomenutelný školní rok, například v USA, Kanadě, Brazílii, Mexiku, Argentině, Kolumbii, Japonsku, Thajsku, Koreji, Austrálii nebo na také Taiwanu. „Dalším programem jsou letní tábory v zahraničí, které jsou organizovány jednotlivými Rotary kluby ve světě většinou na dobu dvou týdnů, případně jednoho měsíce v zámoří a obvykle mají specifické zaměření jako například poznávací, sportovní, kulturní, historické a podobně,“ zmiňuje Pátek s tím, že se jich mohou zúčastnit mladí lidé ve věku od 13 do 25 let z rotariánských i nerotariánských rodin.

Podle jeho slov si účastníci během pobytu rozšíří obzory, zlepší svou jazykovou vybavenost krátkodobou návštěvou cizí země a v neposlední řadě získají nové přátele. „Rotary klub Cheb/Eger je otevřen novým projektům a spolupráci. Výměna mládeže je ojedinělý program pro studenty. Budeme rádi, pokud se najdou aktivní studenti z Chebu, kteří by rádi takto vycestovali do zahraničí a reprezentovali naše město,“ uzavírá Jiří Pátek.