Nové správní centrum se stavět nebude, stávající radnici tak čeká dlouholetá rekonstrukce. Hrubý odhad nákladů se podle studie proveditelnosti bude pohybovat okolo 200 milionů korun.

Úředníky po dobu opravy přestěhuje město do několika budov po celých Mariánských Lázních. Na jednání sice padl i návrh na postupnou rekonstrukci za provozu. Ten ale neprošel. Stav stávající radnice je už léta tristní a zastupitelé si otázku, zda stavět nové správní centrum, nebo rekonstruovat budovu úřadu, kladli v minulém roce téměř na každém jednání.

„Rozhodování o zajištění provozu úřadu je aktuální posledních deset let, ještě v devadesátých letech se hovořilo pouze o průběžné údržbě,“ uvedl na zasedání místostarosta Luděk Nosek. „Neexistuje stoprocentní správné rozhodnutí. Obě varianty, jak rekonstrukce stávajícího objektu, tak stavba nové radnice, mají svá pro a proti.“ Jako jeden z důvodů, proč rekonstruovat radnici, uvedl nedávnou událost. „Memento v podobě havarijního stavu části budovy Kavkaz je varovným příkladem nedostatečné péče. Těžko bychom zdůvodnili občanům a návštěvníkům, že radnici opouštíme, aniž bychom se o ni dokázali postarat.“

Také fakt, že by správní centrum stálo na místě centrálního parkoviště, někteří zastupitelé hodnotili jako problém. Město by se připravilo o velkou plochu pro parkování. Po rekonstrukci budovy vznikne v objektu malá kantýna a vedle vyroste dvoupodlažní otevřený objekt pro parkování. Město tak získá dvaašedesát nových parkovacích míst. Odbory radnice po dobu rekonstrukce najdou útočiště například v základní škole, domově pro seniory, v bývalé budově Bytovu nebo v objektu Terezián. Právě ten je podle místostarosty Luďka Noska schopen pojmout většinu úředníků včetně vedení města. Padl i návrh rekonstruovat radnici za provozu. „Nemohu se zbavit dojmu, že kdybychom rozumně po etapách začali opravovat tuto budovu, budeme investovat do vlastního objektu, který jsme současně schopni využívat,“ řekl na jednání zastupitel Miroslav Mika. „Když budeme investovat například do Tereziánu, tak si tu investici nestačíme ani odbydlet.“

Podle ostatních zastupitelů je oprava za provozu velkým rizikem. „Opravovat za provozu je posledním řešením,“ řekl zastupitel Miloslav Chadim.