'Hýbat hranicemi' je heslo, pod kterým pracuje občanské sdružení A BASTA!. V Chebu, Mariánských Lázních a Aši jsme měli možnost zhlédnout zajímavá divadelní představení pod patronátem této organizace. Jako herci zde figurovali mladí Češi a Němci. Na několik otázek nám odpověděl jednatel sdružení, Pavel Křeček.

Kdy a z jakého důvodu vzniklo sdružení A BASTA! ?
Vzniklo v roce 2002 jako iniciativa mladých lidí, kteří se chtěli aktivně podílet na organizaci a uměleckém vedení česko-německých divadelních projektů pořádaných Centrem dramatické výchovy v Norimberku.

Čím se sdružení zabývá?
Činnost A BASTY! spočívá hlavně v organizaci, uměleckém vedení a propagaci česko–německých divadelních projektů. Společně se svým německým partnerem - Centrem dramatické výchovy v Norimberku – rovněž vytváří česko-německou kulturní síť. Jejími členy jsou mladí lidé z Čech a Německa, převážně bývalí účastníci projektů. Ti se aktivně zapojují do organizace divadelních projektů. Ve sdružení pracují mladí lidé ve věku mezi 16 a 25 lety, středoškoláci, vysokoškoláci i pracující z Prahy, Vimperku, Mariánských Lázní, Aše, Plzně…

Pro koho jsou určena tato představení?
Často záleží na konkrétním projektu. Převážně ale nejsou představení zaměřena na konkrétní cílovou skupinu. Chceme oslovit místní obyvatelstvo a hlavně mladé lidi. Představení jako taková jsou však pouze konečným produktem česko-německého setkávání, který je představen veřejnosti. Důležitější je samotný proces tvorby představení.

O čem jsou vaše představení?
Záleží na tématu, kterému se daný projekt věnuje. Tématem představení, která se odehrála na železničním vagonu, a která mohli diváci zhlédnout hlavně v Chebu, byly minulý rok dopisy českých a německých obyvatel Pasova a Chebu. V druhé části pak postřehy z kanceláří ztrát a nálezů na pasovském a chebském nádraží. Dalším tématem byla mimo jiné přání obyvatel Prahy a německého Norimberku.

Jaký je váš cíl?
Naším cílem je pomocí divadelních projektů rozvíjet česko-německé kulturní vztahy. Těžiště naší činnosti je kulturní práce s českou a německou mládeží. Chtěli bychom kreativní uměleckou formou přiblížit mladým lidem kulturní zázemí jejich vrstevníků ze sousední země a svou prací je motivovat k dalšímu rozvoji česko-německých vztahů.

Financujete si svou činnost sami nebo máte nějaké sponzory?
Samotnou správu sdružení si financujeme sami. K tomu nám slouží členské příspěvky. Pomáhají nám i sponzorské dary, například od Českých drah. Na financování projektů získáváme peníze z grantů takových organizací jako jsou Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Roberta Bosche, Tandem Regensburg nebo Česká národní agentura v rámci Programu Mládež v akci.

Jaké akce plánujete do budoucna?
Letošní rok už máme velké projekty za sebou, před námi stojí jen konference v německém Schönsee, kde se sejdou všichni členové této kulturní sítě a budou plánovat divadelní činnost na příští rok. Dále pak nově chystáme projekt partnerských měst Plzně a Řezna a spoustu malých třídenních akcí. Každý zájemce o účast je samozřejmě vítán. Musí ovšem splňovat dvě následující podmínky: věk mezi 16 a 23 lety a musí pocházet z česko-německého pohraničí. Kontakt mohou najít na našich internetových stránkách www.a-basta.cz