Nižší rozpočet na příští rok bude v Aši znamenat mnohem méně oprav. „Oproti jiným obdobím se neuskuteční žádné kompletní rekonstrukce komunikací, ale pouze takzvané opravy střední. Největší objem prostředků bude vázán k akcím, na které má město Aš příslib dotací,” vysvětlil mluvčí radnice Milan Vrbata.

„Na příští rok jsme připravovali rozpočet, který je ještě úspornější, než byl na letošní rok,” objasnil starosta Aše Dalibor Blažek. „V podstatě budeme dělat jen investiční akce, které jsou spolufinancovány z dotací a my je budeme předfinancovávat z peněz, které máme našetřené na speciálně vyčleněném fondu,” uvedl.

Jde o začátek akce Revitalizace sadů Míru včetně amfiteátru, zahájí se stavba cyklostezky z Doubravy do Olešnice a začne se s pracemi na parku pod Hlávkovou školou. Největší investiční akcí, jak již Deník informoval, bude výměna technologií na bazénu.

Město má rezervy na opravy majetku, komunikací a chodníků, bude se ale jednat o střední opravy.

Hlavně se jedná o tři miliony korun na dokončení oprav Okružní ulice, silnice z Vernéřova do Horních Pasek, která je v chatrném stavu bude muset počkat, až město sežene zhruba čtyři a půl milionu korun.

Co se týká chodníků, je připraveno maximálně dva a půl milionu korun. Týká se ulic Příbramská – Slepá, Janáčkova (Sokolská - sídliště Dlouhá), Šumavská - Skřivánčí včetně parkovacího stání. Oprav by se měla dočkat opěrná zeď v ulici G. Geipela, hřbitovní zeď v Doubravě a nemovitosti ve správě společnosti TEBYT AŠ, s.r.o.