Pozůstatky, které tam po demolici zůstaly, pomalu zarůstají travou, plevelem a nálety. Na místě kostela svaté Anny byla v roce 1518 postavena kaple, která byla několikrát upravována. V roce 1684 k ní byla přistavěna věž. O sedm let později se z ní stal po dalších úpravách kostel. Mezi lety 1716 až 1718 tam město nechalo přistavět faru. Byl přistavěn i hospic, který vedli františkáni. Kolem obvodní zdi vedla křížová cesta. Kostel svaté Anny se stal vyhledávaným poutním místem. Ročně sem mířily tisíce věřících ze západních Čech. Pod správu kostela patřilai kaple svatého Šebestiána. Po 2. světové válce se kostel ocitl v pohraničním pásmu a všechny stavby byly zdemolovány. Do dnešních dnů se zachovaly jen zbytky kostela a kousek od něho se dodnes nachází symbolický hřbitov se vztyčenými nalezenými náhrobními kameny a dřevěným křížem.

Na místě kostela svaté Anny byla nejprve v roce 1518 postavena kaple Kalvárie, která byla několikrát upravována. V roce 1561 byla vyzdobena a v roce 1684 k ní byla přistavěna věž. Teprve v roce 1691 se z ní stal po dalších úpravách kostel. V roce 1781 byla přistavěna fara. Cestu ke kostelu lemovaly kapličky křížové cesty.

Jednalo se o jednolodní stavbu s polygonálně uzavřeným presbytářem a věží na jižní straně kostela. Spodní část věže měla čtvercový půdorys, horní část osmiúhelníkový. Věž kryla cibulová báň z roku 1787. V interiéru se nacházelo kvalitní vybavení, gotická socha Panny Marie, před vítězným obloukem byla zavěšená pozdně gotická socha Panny Marie v růženci.