Informace o zrušení Dětského domova pro děti do tří let v Aši vzbudily vlnu emocí mezi místními obyvateli. Netuší, proč k tomuto kroku kraj přistoupil.

Hana Rybová z Aše napsala hejtmanovi Karlovarského kraje Josefu Novotnému otevřený dopis. Podle ní naopak v zařízení v Karlových Varech bylo málo dětí.

„To se ale okamžitě změnilo zprávou, že ašský primář Miroslav Rákos podává výpověď. Ve spolupráci s krátkodobě zastupující ředitelkou dětského domova v Aši Heppnerovou se všechny děti začaly umisťovat do Karlových Varů. Tudíž jeden nepravdivý argument byl ten, že je nedostatek dětí. A není pravdou ani nepřítomnost lékaře v dětském domově v Aši,“ napsala.

„Zarážející na celé věci je (a to ještě v době krize, kdy se má šetřit na všech stranách), že byla budova v loňském roce rekonstruována, zateplena a financována s pomocí dotací. Budova bude těžko prodejná oproti vile v Karlových Varech. Dotace budou muset být vráceny a k tomu ještě přibude penále, což nebude levná záležitost,“ pokračovala Rybová.

„Nejednalo se o rozhodování takříkajíc od stolu, předcházelo mu zhruba půlroční vyhodnocování situace. Bohužel jediným východiskem je schválené řešení,“ odpověděl hejtman Novotný. „V Karlových Varech je stoprocentně pokryta lékařská péče o děti, včetně zajištění dvou zástupů pro případ nemoci či dovolené. Kraj nemá zájem na prodeji budov. Naší snahou je jejich využití v rámci oblasti sociálních služeb, což by přineslo nová pracovní místa,“ uvedl.

„Pro město Aš je tato situace velmi nepříjemná z několika důvodů. Velmi zřetelně cítíme, že nikdo z odpovědných politiků nemá snahu ani chuť se na Ašsko podívat, hlouběji se zajímat o to, jak těžce se zde lidem žije,“ přidal postřeh starosta Aše Dalibor Blažek.

Celý dopis čtenářky Deníku:

Pane hejtmane, protože již delší dobu koluje po Aši zpráva o uzavření dětského domova (O-3 roky) a občanům se nedostává odpovědi, proč dojde k uzavření, obracím se na Vás, jako představitele Karlovarského kraje, zda můžete vysvětlit, jak se věci opravdu mají. Dětský domov byl v Aši zakládající, zasloužil se o to dr. Lukavec a ten se také postaral společně se zdravotními sestrami o dobré jméno tohoto ústavu. Byl to člověk velice obětavý, laskavý jak k dětem tak k personálu. Pokud je mi známo, vila, ve které sídlí dětský domov v Karlových Varech je pobočkou tohoto ústavu a v nedávné době bylo přítomno velmi málo dětí. To se ale okamžitě změnilo zprávou, že primář Rákos podává výpověď. Ve spolupráci s krátkodobě zastupující ředitelkou dětského domova v Aši Heppnerovou se všechny děti začaly umisťovat do Karlových Varů. Tudíž jeden nepravdivý argument byl ten, že je nedostatek dětí a není pravdou ani nepřítomnost lékaře v dětském domově v Aši. V současné době vykonává službu lékaře primář Rákos a od dubna bude přítomna stálá lékařka. Je sice pravda, že by pracovala pouze do čtvrtka. To se Vám ale zdá nedostatečné, přestože mají děti odbornou péči od zdravotních sester a pokud je závažnější případ, volá se záchranná služba. Tak, jako to dělají běžně všechny rodiny žijící v Aši. Primář Rákos také nebyl přítomen v dětském domově v Karlových Varech každý den, ale to zřejmě nikomu nevadilo, to je asi jiná situace? Zarážející na celé věci je (a to ještě v době krize, kdy se má šetřit na všech stranách), že byla budova v loňském roce rekonstruována, zateplena a financována s pomocí dotací. Budova bude těžko prodejná oproti vile v Karlových Varech. Dotace budou muset být vráceny a k tomu ještě přibude penále, což nebude levná záležitost. Tyto práce byly dělány v době, kdy muselo být známo, co se s dětmi a budovou zamýšlí. Nad tím zůstává opravdu rozum stát. Zdravotní sestry v dětském domově v Aši mají informace, že 22.4.2011 dojde ke stěhování do Karlových Varů. Tomu už vůbec nerozumím. Jak může být rozhodnuto bez krajského zastupitelstva? Tím nám, všem, chcete říci, že tito zastupitelé jsou pouhými loutkami, které musí zvedat ruku podle toho, jak se jim přikáže? Při osobním jednání sester s krajským radním Larvou a p. Lokajíčkem byly sestry ubezpečeny, že se vůbec nic neděje a o práci tudíž nepřijdou. Druhý den byla tato zpráva neplatná, říkání pravdy do očí je totiž velice obtížná věc. Pane hejtmane, v Aši také žijí lidé, kteří by chtěli mít alespoň z části takové možnosti (pracovní příležitosti, příliv mladých lidí do města atd.) jako máte v Karlových Varech. Splnit tento úkol je nad lidské síly, pokud budete Vy, představitelé krajského úřadu, tímto způsobem pokračovat. Vážíme si našeho starosty D. Blažka a zastupitelů města, kteří se starají o rozvoj města. Úkol mají v tomto případě velice nelehký.
Občanka Aše Hana Rybová

Reakce hejtmana:

Vážená paní Rybová,

mrzí mě, že i přes medializaci tématu uzavření Krajského dětského domova (KDD) pro děti do tří let v Aši mezi obyvateli tohoto města stále kolují nepravdivé či neúplné informace o jeho osudu a také to, že se ve svém dotazu vůbec nezabýváte blahem dětí, o které nám prioritně šlo.
Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 21. března rozhodla o přesunutí činnosti KDD z Aše do Karlových Varů, a to od 1. července. Nejednalo se o rozhodování takříkajíc od stolu, předcházelo mu zhruba půlroční vyhodnocování situace a hledání všech možností k zachování celé organizace. Bohužel jediným východiskem je schválené řešení.
Kapacita Krajského dětského domova pro děti do tří let v Aši a v Karlových Varech je 150 lůžek. K letošnímu 1. březnu bylo v tomto zařízení umístěno dětí 50, navíc jsou rozjednané dvě mezinárodní adopce a čtyři děti odejdou zpět do rodin. Využito tedy bude pouze 42 lůžek. Trendy v náhradní rodinné péči ukazují, že umísťování dětí do rodin je, naštěstí pro ně, již mnohem snadnější, a tak opravdu stávající kapacita dětského domova není potřebná. Snad tedy chápete, že byl kraj nucen jedno z pracovišť uzavřít, otázkou zůstávalo které.
V Karlových Varech je stoprocentně pokryta lékařská péče o děti, včetně zajištění dvou zástupů pro případ nemoci či dovolené. Žádný z pediatrů v Aši, Františkových Lázních ani v Chebu nemá zájem se o děti celotýdenně starat. Tvrdíte, že MUDr. Rákos nepobýval v Karlových Varech celý týden, provoz byl ovšem na částečný úvazek pokryt dalším lékařem. Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR pro dětské domovy pro děti do tří let doporučuje tři pediatry na 100 lůžek, připravovaná vyhláška ministerstva pak přímo ukládá mít v pracovním poměru dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost v počtu dvou na 50 lůžek. Vaše tvrzení, že v mimořádných případech může být přivolána zdravotnická záchranná služba, vůči legislativě neobstojí. Navíc v tomto typu zařízení je nutné, aby lékař děti dokonale znal.
Dalším důvodem, který nás přiměl děti přemístit do Karlových Varů, je to, že zařízení v Karlových Varech oproti tomu v Aši disponuje oddělením pro děti se zdravotním handicapem. Jsou zde využívány rehabilitační metody, zajišťována je i vodoléčba, světloléčba, laseroterapie a další aktivity.
Podivujete se nad tím, jak mohlo být rozhodnuto bez vědomí krajského zastupitelstva. Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení organizace, k němuž nedošlo. Jediným orgánem kompetentním v této věci rozhodovat je rada kraje.
Dále se pozastavujete nad zateplením budov v Aši. To bylo realizováno v době, kdy zde byla zajištěna lékařská péče o děti a také se předpokládalo, že by sem mohly být děti přesunuty.
Ještě doplním, že kraj nemá zájem na prodeji budov. Naší snahou je jejich využití v rámci oblasti sociálních služeb, což by přineslo nová pracovní místa.