Obnovenou rybniční soustavu představila Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Přírodní rezervace U Sedmi rybníků se nachází mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou.

„Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných projektů na podporu a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků v Karlovarském kraji,“ informoval ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.

„Byla obnovena soustava čtyř současných zazemňujících se rybníků a jednoho několik let vypuštěného a také opravena dvě průtočná zařízení mezi jednotlivými rybníky. Ač chráněné území nese název U Sedmi rybníků, reálně je těch rybníků ale jen pět. Výdaje projektu čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj činily zhruba 21,3 milionu korun. Evropské dotace do tohoto chráněného území, které je zařazeno také mezi evropsky významné lokality, podpořily zachování domova pro našeho největšího vodního draka, čolka velkého,“ uvedl Miloš Holub, garant projektu.

Volby. Ilustrační foto.
V Karlovarském kraji vyhrálo ANO, poprvé v historii vypadla ČSSD a KSČM

Území hrozilo před revitalizací významné snížení biologické rozmanitosti z důvodu degradace přírodních stanovišť a zarůstání volných vodních ploch. „To je fatální zejména s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vodní prostředí,“ řekla Jana Rolková ze Správy CHKO Slavkovský les. „Například na vzácné vodní ptactvo, jako potápka malá nebo kopřivka obecná, nebo celou řadu obojživelníků, jako trojice čolků horský, ostronosý a zelený,“ uvedla. V rezervaci roste i chráněná květena, jako vachta trojlistá či prstnatec májový.

„Populace místních obojživelníků zareagovaly na obnovu životního prostoru prakticky okamžitě. Pozitivní zpětnou vazbou nám je pravidelně prováděný monitoring těchto vodních živočichů,“ dodal garant Miloš Holub.