Město totiž naráží na čistě nerudovskou otázku: Kam s vytěženým bahnem, kterého se za léta na dně rybníka usadilo přibližně sto tisíc kubíků?

„Rybník by měl být, co nejdříve to půjde, odbahněn,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „V první fázi alespoň to místo podél hráze a došlo by také k úpravě hráze. V příštích letech by to chtělo kompletní odbahnění. Narážíme na jeden problém,“ řekl. Na projekt by bylo možné čerpat dotaci. Nicméně hlavní úskalí je v tom, kam s vyvezeným bahnem. „Je možnost vyvážet na pozemky, které jsou poměrně nedaleko,“ uvedl starosta. „Ty jsou ovšem ve vlastnictví premonstrátů a v nájmu je má zemědělec. Musím se tedy s nájemcem sejít, přesvědčit ho a získat pro naši věc. A společně bychom potom kontaktovali majitele, jestli by byla možná nějaká dohoda a mohli bychom tyto pozemky využít pro dočasné uskladnění vytěžené hmoty,“ přiblížil plány Martin Kalina. „Samozřejmě poté, co by hmota vyschla, by to byla už jen otázka rozptylu.“ Jednat chce starosta co nejdříve. „Rád bych v tomto projektu pokročil, abychom mohli žádat o dotaci.“

Odbahnění rybníka totiž není vůbec zrovna nejlevnější. „Bavíme se zde o milionech korun. A ani samotné odbahnění nebude jednoduché. Poměrně pozitivní je, že existuje speciální technologie, že se odbahnění provádí, aniž by byl rybník vypuštěn,“ sdělil.

Dalším problémem, který musí město vyřešit, je, jak dostat vytěžené bahno na místo uskladnění. Lázně proto hledají jiné řešení než vožení bahna po silnici, například doprava potrubím pomocí čerpadel.