Obyvatelé Plesné se shodují v tom, že co se stalo s rybami v místním potoce, je hrozná věc.
„Přestože bydlím blízko potoka, ničeho jsem si nevšimla,“ uvedla jedna z místních žen. „Nebyl totiž cítit žádný zápach. Až když jsem šla okolo, viděla jsem rybáře a hasiče, že tam něco dělají. Ještě dnes (ve čtvrtek – poznámka redakce) to hlídají. Jsem zvědavá, jak se k tomu postaví německá strana.“

Eliška Vršecká z Krajského úřadu Karlovarského kraje, který se případem zabývá, přiznala: „Takovýto případ jsme ještě neřešili, takže i my na něm zjišťujeme, jak fungují předepsané mechanismy.“
Krajský úřad se o havárii dozvěděl v úterý dopoledne, když na místě celou záležitost řešili hasiči a Policie ČR. Úředníci odebrali vzorky vody k analýze. Ty vodoprávní úřad z Městského úřadu v Chebu odvezl do laboratoře. Odpoledne obdržel dispečink Povodí Ohře Chomutov informaci z německé strany, že došlo k havárii. „Jedná se o únik hydroxidu sodného (NaOH) z firmy Bad Brambacher Mineralquellen,“ upřesnila informaci Eliška Vršecká.
„Tato látka, která je silně alkalické reakce, způsobila, že voda dosáhla pH 9 a zapříčinila úhyn ryb. Celá situace je složitá v tom, že se jedná o havárii německého subjektu, a proto nelze komunikovat přímo se znečišťovatelem, ale musí být dodržovány zásady mezinárodních úmluv.Celá záležitost byla nahlášena Ministerstvu životního prostředí (MŽP), odboru ochrany vod, která komunikuje se saským partnerem,“ řekla.

Krajský úřad po obdržení závěrečného protokolu Policie ČR vytvoří ve spolupráci s vodoprávním úřadem v Chebu svůj protokol, kde budou uvedeny i rozbory vody a předá celou záležitost MŽP k jednání s německou stranou.

„Zatím předpokládáme, že se jedná o trestný čin, takže naše Policie ČR předá tento případ německé policii, která by celou záležitost měla řešit dle německých předpisů. Rybáři se budou zřejmě muset též prostřednictvím právníků domáhat újmy na německé straně,“ dodala Vršecká.
Rybáři sesbírali odhadem 450 kusů uhynulých ryb. „A to nevíme, kolik nám jich uplavalo,“ řekl Pavel Dinga z rybářské organizace v Plesné. „Pořád ještě sbíráme, voda se trochu vyčistila, tak je vidět, kolik tam těch ryb je. Na nádrži, kde máme malé pstroužky, jsme celou noc čerpali vodu. Vypadá to, že bychom je mohli zachránit a budeme mít na podzim do potoka co vysadit. Zatím to ale nechci zakřiknout.“