„Vycházíme tím vstříc obyvatelům okolních domů, kteří si stěžovali na značný hluk od projíždějících vozidel. Ještě před zahájením rekonstrukce tady Chevak provedl opravu vodovodu, aby se do nového povrchu nemuselo v příštích letech hned zasahovat,“ informoval starosta města Chebu Zdeněk Hrkal.

Během stavebních prací firma kompletně zrekonstruuje také chodníky, které dostanou povrch z betonové dlažby. „Mimo jiné tu dojde i k vymezení parkovacích pruhů na vozovce, osazení nového veřejného osvětlení nebo vysazení stromů na nově zřízených zelených ostrůvcích. Součástí rekonstrukce budou i úpravy nepřehledné křižovatky s Palackého ulicí,“ přiblížil tiskový mluvčí města Chebu Tomáš Ivanič.

„Současná podoba křižovatky je nebezpečná jak pro řidiče, tak hlavně pro chodce. Chybí místa pro přecházení a jsou zde nevyhovující rozhledové poměry. Úpravy tohoto úseku Valdštejnovy ulice a křižovatky s Palackého jsou první fází plánovaných rekonstrukcí komunikací v této lokalitě na základě studie z roku 2016, která dále řeší například navazující části ulic Palackého a Bezručova,“ poznamenal místostarosta Michal Pospíšil.

Celková rekonstrukce zmíněné části Valdštejnovy ulice včetně křižovatky s Palackého ulicí má být hotova do konce listopadu.

„Stát bude přibližně 8,1 milionu korun. Ve výběrovém řízení na dodavatele se přitom cenu podařilo oproti odhadu z projektové dokumentace snížit o více než 1,5 milionu,“ uzavřel místostarosta Pospíšil. Po dobu rekonstrukce se uzavře opravovaný úsek Valdštejnovy ulice a ve druhé polovině října pak úsek ulice Příkopní u křižovatky s Palackého.