„Primárně by měla být vyřešena celková oprava a revitalizace vstupní partie hradu s jihovýchodními kasematy a jihovýchodním bastionem, které jsou součástí barokního opevnění hradu. V masivních hradbách se nacházejí klenuté prostory průjezdu, pokladna se zázemím a expoziční sál. Bude rovněž provedena kompletní výměna cihelné přizdívky vnějšího líce hradebních zdí na východní, jižní a západní straně hradu a oprava severní fasády bastionu a jihovýchodních kasemat,“ řekl kastelán Tomáš Dostál. Městu se přitom na tuto etapu úprav podařilo získat evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ilustrační foto.
Autobus pojede k vodě zdarma