Necelých pět milionů korun bude stát další sanace severní stěny chebského hradu. Práce budou probíhat letos i příští rok, rozdělené jsou na tři etapy.

„Tento projekt začal ve větším rozsahu v loňském roce a v letošním se v něm zdárně pokračuje," uvedl kastelán hradu Tomáš Dostál.

„Pro letošní rok je v plánu pokračovat na opravě stěny, která je navržená ve třech etapách," doplnil chebský místostarosta Pavel Hojda. Za problémem stály nefunkční drenáže, kvůli kterým do stěny zatékalo a zmrzlá voda napáchala své. Drenáže se proto musely v loňském roce opravit, což přišlo na necelých sto tisíc korun.

„Nejbolavějším místem hradu je bezpochyby právě palác. Zapříčiněno je to především tím, že palác je již takřka tři století bez zastřešení, a tudíž v podobě romantické 'ruiny'. Hlodající zub času se příliš zastavit nedá, snažíme se ho alespoň maximálně zpomalit a zároveň hledáme řešení, jak palác zachovat i do budoucna," podotkl kastelán.

Dokumentace k odvodnění hradního paláce by měla být hotová letos. „V současné době není znám technický způsob odvodnění hradního paláce, ten bude předmětem návrhu až po zjištění ze sond, které jsou připraveny archeologem v rámci výzkumu." Zatím není rozhodnuto, kdy by se mělo začít s realizací.

„Naším cílem je udržovat hrad v takovém stavu, aby ho mohly navštěvovat i další generace našich potomků," dodal Tomáš Dostál.

Hrad Cheb je jedinou štaufskou císařskou falcí na našem území a může se pochlubit dokonale zachovalou patrovou hradní kaplí, která je právem označována za poklad štaufské gotiky.