Problém není jen ve stavu kostela, ale také v otázce vlastnictví. Objekt je totiž v současné době v majetku nadačního fondu, který prakticky neexistuje a je proti němu vedena exekuce. „Uskutečnilo se několik neúspěšných pokusů o exekuční dražbu kostela,“ informovala starostka Nebanic Jitka Pagáčová. A tak se obec ocitla v začarovaném kruhu. Majitel se o kostel nestará a nechává ho chátrat. Exekutor nemůže řešit opravu a údržbu kostela. „Jediné východisko, které nás napadlo, je vyhlásit veřejnou sbírku a střechu kostela opravit, aby dále a více nechátral,“ uvedla starostka. Jenže obec nemůže opravovat majetek, který jí nepatří. Místní spolek Jeřabinky se zase zabývá prací s dětmi, a není tak možné ho k organizování veřejné sbírky využít.

A proto se organizace veřejné sbírky zhostil spolek Ocelová pěst.Spolek Ocelová pěst se zabývá historií a je oprávněný veřejnou sbírku organizovat. „Někdo by mohl namítnout, proč budeme platit opravu střechy na kostele, který není náš ani není v majetku obce. Když se ale nenajde někdo, kdo zoufalou situaci kostela bude řešit, zchátrá natolik, že už ho nikdy nezachráníme,“ řekl za spolek Ocelová pěst Jan Dušek. „Naším cílem je nyní pouze zabránit zatékání. Opravit střechu, případně další věci, na kterých jsme se s exekutorem dohodli, a tím zastavit nevratné chátrání kostela a uchovat ho pro další generace,“ řekl Jan Dušek. Sbírka podle jeho slov nevyřeší problém kostela úplně, ale pomůže v budoucnu. Nebaničtí totiž doufají, že kostel získá zodpovědný majitel, který ho opraví a bude se o něj starat.

Na opravu, která by zamezila dalšímu chátrání, je potřeba shromáždit prostředky ve výši dvanácti tisíc korun. Finanční prostředky mohou posílat dárci na transparentní účet, který pro tyto účely spolek zřídil.

Kostel sv. Osvalda pochází z roku 1716 a je postaven v barokním slohu. Stojí na místě starší gotické stavby z druhé poloviny 14. století. Nebanický kostel byl společně s farou vyhlášen v roce 2007 kulturní památkou České republiky.

Prameny
Peníze pro Prameny