Otázka pro Tomáše Ivaniče z chebské radnice: 

Už se ví, kdy začne naplno fungovat sběrný dvůr u chebského sídliště Skalka? Co všechno v něm mohou poté lidé odevzdávat?

Sběrný dvůr by měl začít fungovat od prvního dubna. Provoz zde funguje i nyní, ale ještě to nemá statut sběrného dvora, takže se zde dají předat jenom některé typy odpadu, například stará elektrozařízení nebo velkoobjemový odpad. Po otevření zde budou moci lidé odevzdat vyřazené elektro, velkoobjemový odpad, pneumatiky, větve, listí, veškerý nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, baterie a akumulátory), což dosud možné nebylo.