Vskutku neobvyklý způsob, jak sponzorovat záchranou stanici zvířat zkusili dva mladíci na chebském náměstí Krále Jiřího. Uspořádali sbírku, leč nelegální. Řada Chebanů se navíc domnívala, že mladí muži vybírají peníze na psí útulek v Horní Hraničné.

„Volali mi lidé, kteří mi řekli, že byli osloveni se žádostí o příspěvek a mysleli si, že přispívají na náš útulek,“ uvedla vedoucí útulku v Horní Hraničné Marie Lokingová. „Já ale nevím nic o tom, že by existovala nějaká sbírka.“

Deník se obrátil s dotazem na městský úřad v Chebu. „Musím říct, že i mě oslovili na náměstí mladí muži s barevnými košíky a prokázali se nějakým papírem, kde bylo napsáno, že peníze jsou na záchrannou stanici zvířat v Tachově,“ řekl Tomáš Ivanič z chebské radnice.

Situaci nakonec objasnil vedoucí tachovské záchranné stanice zvířat Karel Bobál.

„Asi před měsícem se u nás zastavili nějací mladí muži s tím, že by chtěli naši stanici sponzorovat,“ začal. „Jakým způsobem ale budou získávat peníze, to jsem netušil. Přinesli tři tisíce korun a dostali od nás sponzorskou smlouvu. Pak jsem se dozvěděl, že něco podobného, co se teď stalo v Chebu, se odehrálo i v Písku. Muži se neoprávněně prokazují jménem stanice. Žádnou smlouvu o pořádání sbírky s nikým nemáme a dotyční tím pádem jméno stanice zneužívají, kazí naši pověst a dopouštějí se podvodu. Něco jiného by samozřejmě bylo, kdyby lidem řekli, že část vybraných peněz půjde do záchranné stanice,“ uvedl Bobál.

„Muži, pokud jsou to ti samí, jednají za našimi zády a my se chytáme podat trestní oznámení. Pokud by se někdo s takovým jednáním ještě setkal, ať volá policii a pro ověření pravosti sbírky mohou lidé zavolat i k nám do stanice,“ dodal.

Pořádání sbírky má svá pravidla, která stanovuje zákon o veřejných sbírkách. Konat sbírky může obec nebo kraj. Ostatní právnické osoby mohou pořádat sbírky v případě, že mají na území České republiky sídlo a splňují podmínky stanovené zákonem pro obsah čestného prohlášení. Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí pořadatel obecnímu úřadu, v jehož obvodu budou pokladničky umístěny, oznámit jejich počet a umístění, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné.