„Díky tomu, že složili zkoušky, mohou teď jako vedoucí jezdit na tábory,“ informoval předseda sdružení Petr Fiala. Celkem se základna rozrostla o pět lidí. „Těmi jsou Petr Hasoň, Filip Švára, Jaroslava Königsmarková, Daniel Jecha a Simona Vatechová. Jejich cesta k osvědčení nebyla ale vůbec jednoduchá,“ uvedl. Museli složit zkoušky a na závěr napsat test například z první pomoci, hygienických předpisů, legislativy a bezpečnosti práce s dětmi. Znalosti mají vedoucí možnost zúročit na různých akcích. V plném proudu jsou například přípravy na netradiční hry. „Setkali jsme se s nimi na školení v severních Čechách,“ sdělil zástupce Rokrštů Alexandr Tutter. „Zaujalo nás to a chtěli bychom je zkusit i u nás.“ O jaké hry jde, nechtěl příliš hovořit kvůli utajení. „Naznačím jen, že jde o lanovou dráhu nebo netradiční člověče, nezlob se. Hry budou určeny pro pětičlenné družstvo ve věku do patnácti let, ve kterém musí být vždy jedna žena,“ poodhalil. Rokršti jsou zaměřeni na cílovou skupinu děti od třinácti let a schází se každý pátek od 16.30 do 19 hodin. „Zájemci mají otevřené dveře,“ dodal Fiala.