Revitalizace vnitrobloku Obrněné brigády a poslední etapa revitalizace Zlatého vrchu v Chebu jsou hotové. Obě akce spojuje zpoždění první kvůli archeologickému průzkumu, druhé kvůli inženýrským sítím.

Práce na revitalizaci vnitrobloku začaly v květnu.

„Stavbu provázelo měsíční zdržení. Důvodem bylo, že jsme museli čekat, až proběhne archeologický průzkum," vysvětlil chebský místostarosta Pavel Hojda.

V rámci projektu zde bylo vybudováno 30 parkovacích stání, zrekonstruovaná byla také příjezdová cesta a nezpevněné plochy byly osázeny novými stromy a keři.

„Nad rámec dotovaného projektu byl doplněn podzemní kontejner na směsný odpad," podotkl místostarosta. „Celkové náklady činí 6 875 tisíc korun, dotace z ROPu byla ve výši 5 844 tisíc korun."

Složitější a finančně náročnější byla poslední etapa revitalizace Zlatého vrchu, během které se opravoval asi půlkilometrový úsek Dvořákovy ulice. „Práce přišly na 21 milionů korun, hodnota dotace byla v tomto případě 16,5 milionu korun," sdělil Pavel Hojda. Také tento projekt měl zdržení. Jedním z důvodů byl špatně zanesený plyn v podkladech, kvůli čemuž se muselo posunout popelnicové stání. Nešlo ale o jedinou komplikaci. „Navíc se zjistilo, že vozovka nemá běžnou skladbu, ale že jsou zde betonové panely," podotkl místostarosta.

„Tím vznikly vícenáklady ve výši dvou milionů korun," doplnil. Kromě výměny povrchu vozovky se opravoval také chodník, budovala se nová místa a rekonstruovala se schodiště. „Došlo také k vybudování dvou autobusových zastávek s úpravou nástupiště, vznikly zde zpomalovací pruhy a vysadila se zeleň," dodal.