Na hradě vystoupil mariánskolázeňský lidový soubor Marjánek, který představil řadu adventních zvyků našich předků. Zájemci si pak díky pracovníkům františkolázeňského muzea mohli vyzkoušet vyrobit hvězdu, věštění z budoucnosti, prohlédli si skromnou adventní tabuli a také ochutnali vánočku.

„Tentokrát jsme se nesoustředili na Vánoce jako takové, nýbrž na advent. V našich představách dnes splývá období adventu a Vánoc,“ vysvětlil Štěpán Karel Odstrčil, ředitel Městského muzea Františkovy Lázně, které hrad Seeberg spravuje. „Advent je období spjaté s řadou věcí, o nichž si myslíme, že jsou typické pro Vánoce, ale jsou typické už pro advent. To je třeba věštění a obecně kouzelné noci, během nichž je člověk schopen vidět pod pokličku toho nadcházejícího roku,“ popsal. To se týká třeba svatoondřejské noci, svaté Barbory, Lucie nebo Ambrože. Podle liturgického roku je první advent začátkem nového roku a jinak to měli naši předci také se dny.

„Ta naše představa, že den začíná o půlnoci, je velmi iluzorní. Pro nás všechny dodneška začíná den ránem,“ podotkl. I proto chodí důležitá postava adventu, Mikuláš, už v předvečer 6. prosince. Den pro naše předky začínal západem slunce.