„Součástí nové části muzea bude i velká obrazovka na projekci výukových filmů. V následujících dnech točíme úplně nový film právě o západočeských zemětřeseních, který poprvé lidé spatří během podzimu," uvedl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu v Praze.

V prostoru bude umístěný i seismograf, který si pracovníci Geofyzikálního ústavu v Praze zapůjčili z technického muzea v Praze.

„Chybět nebude v novém prostoru ani speciální část, kde lidé spatří největší zemětřesení na světě, ta zde budou zobrazena pomocí obrazů," poznamenal Milan Brož.

Celkově bude celá nová část muzea mít funkci konferenční místnosti, kde si budou moci lidé i sednout. Nejdříve koncem června by pracovníci Geofyzikálního ústavu měli mít místnost hotovou.

„Nejsložitější na celé druhé části muzea byla její rekonstrukce. S tou nám pomáhali i majitelé statku, v němž se seismologické muzeum nachází. Museli jsme opravit omítky a další součásti celého muzea," poznamenal Milan Brož.