Zabránit šíření pylů a plevelů a zatraktivnit centrum města. To byl hlavní cíl ašské radnice, která vyhláškou nařizovala péči o zeleň na soukromých pozemcích. Protože v Aši se nachází mnoho pozemků, o které se jejich majitelé starají málo anebo vůbec. Radnice tak chtěla, aby traviny byly posekané po celém městě. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky ale městu sdělil, že město porušuje zákon o obcích a Listinu základních práv a svobod. Radnice se tak rozhodla vyhlášku stáhnout.

„Cílem vyhlášky bylo, abychom měli na území města všechny pozemky pěkně upravené a posekané a aby se nám tu nešířilo tolik plevelů a pylů," potvrdil starosta města Dalibor Blažek. „Chtěli jsme tak přimět všechny soukromé subjekty, aby se o léta zanedbávané pozemky začaly starat. Dalším důvodem bylo, že vedle posekaných městských pozemků vypadaly ty soukromé neesteticky," vysvětlil Dalibor Blažek.

Ašské radnici nyní nezbude nic jiného, než soukromým vlastníkům posílat korespondenci, aby si své pozemky posekali.

„Vyjádření ministerstva považujeme za zásah do samosprávné činnosti města. Nebudeme ale tuto věc hnát k Ústavnímu soudu, a proto jsme se rozhodli vyhlášku stáhnout. Nyní budeme muset všechny soukromé majitele pozemků, kteří své pozemky na území města Aše zanedbávali, upozornit aby se o ně starali, a samozřejmostí budou opět pokuty, které budeme za nedodržení sečení pozemků vymáhat," informoval starosta Dalibor Blažek.

Podle občanů města by však radnice měla mít možnost starost o pozemky řídit.

„Můj názor je ten, že záleží na umístění pozemku. Pokud se nachází někde u obytné čtvrti či centra města, tak by vlastníci pozemků měli mít nějakou povinnost minimální úpravy, jako je seřezávání větví, či sekání přerostlé trávy," sdělil občan Aše Kamil Melč.