Zlepšit kvalitu života, ekonomiky, podnikání, cestovního ruchu a dopravní infrastruktury se chystají na ašské radnici. Dohodli se na tom s německým městem Selb. Obě města tak chtějí společnými silami zabránit stěhování obyvatel do jiných měst a přimět lidi se do těchto měst nastěhovat.

„Na německo-českém setkání byl představen dokument s názvem Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš Selb," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Tento dokument je právě zaměřený na budoucí směry rozvoje obou uvedených měst," upřesnil Vrbata.

Materiál by měl také napomoci oběma městům v zapojení do velkých integrovaných projektů, na které bude v dalších letech možnost čerpat dotace z Evropské unie.

„Na tiskové konferenci v německém Selbu byly nastíněny celkem čtyři rozvojové okruhy. A to kvalita života, ekonomika a podnikání, cestovní ruch a dopravní infrastruktura," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Předpokládáme tak i vznik společné komise obou radnic, pod niž bude spadat agenda této dlouhodobé spolupráce," podotkl mluvčí.

Analytická část studie zmiňuje některé slabé stránky Aše a Selbu. U Aše je to například malá spádová oblast, u Selbu zase výrazný úbytek obyvatel, který začal v roce 1960 a dosud trvá. V Aši je už deset let stabilní počet obyvatel kolem 13 tisíc. V Selbu je problémem také stárnutí populace.

„Obyvatel starších 65 let je tam 26 %, zatímco v Aši je to 12 %, přičemž i u nás je trend stárnutí patrný," poznamenal mluvčí.

Hlavní expert společnosti PROCES Lubor Hruška připomněl, že dosud v republice neexistuje rozvojová studie, která by řešila dlouhodobou spolupráci dvou zahraničních měst.

Právě společnost PROCES spolupracovala na vývoji zmíněného dokumentu. V budoucnu by se mohla prostřednictvím spolupráce uskutečnit i přeshraniční zahradní slavnost a další jiné projekty.

„Uvítala bych, kdyby se tato dvě města spojila a začala ještě více spolupracovat," uvedla Jana Březinová z Aše. „Snad by pak přibylo i více kulturních akcí ve městě, a to jak v Aši, tak i v Selbu," dodala.