Seminář ´Dopady nových zákonů na pracující osby zrakově postižené´ pořádá chebské pracoviště TyfloCentra Karlovy Vary. Program, ve kterém se rakově postižení dozvědí o změnách v zákoníku práce, v sociálním zákoně o službách a novinky z nemocenského a důchodového pojištění, zahájí dnes od 17 hodin v chebské klubovně Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých ČR Karlově ulici.